2/3

Maje su se bavile sportom

Srednjoameričke civilizacije su se bavile sportom više od 3000 godina, a glavni sportski događaj Maja zvao se Pitz, a igranje se zvalo pitziil. Igralo se loptom koja je bila veličine odbojkaške lopte, ali mnogo teža. Pošto su obredi i rituali bili usko povezani sa sprotskim igrama, uz ovaj “sport” išlo je i odsecanje glave, a postoje i tvrdnje da su upravo glave i lobanje bile korišćene kao lopte.

Za svoje sportske događaje, Maje su gradile sportske terene, koji su bili korišćeni i za ostale kulturne i elitne događaje, kao što su muzički nastupi, rituali i festivali. Sportskih terena nije bilo samo u najmanjim gradovima njihove civilizacije. Maje su takođe imale razvijenu umetnost, bavile su se pisanjem i arhitekturom i uređenjem i ulepšavanjem urbanih naselja.

Maje su poznavale astronomiju

Drevne Maje su verovale da se volja bogova može pročitati u zvezdama, mesecu i planetama, pa su posvećivali mnogo vremena proučavanju svemira.

Njihovi kalendari temelje se na astronomskim proučavanjima, a jedan, koji je najavljivao kraj sveta, bio je jako popularan u medijima. Međutim, taj kalendar je samo obeleževao kraj jednog ciklusa, koji znači početak novog doba, a ne smak sveta, kako je to senzacionalistički protumačeno. Maje su, dakle, imale više kalendara, u ciklusima.

Njihovo uverenje bilo je da je nepokretna Zemlja središte svega, a da su zvezde, mesec, sunce i planete bogovi, koji imaju veliki uticaj na ljudske živote.

Bog Sunca bio je Kinich Ahau, jedan od moćnih, stvoritelj. Mesec je bio gotovo jednako važan, a majanski astronomi su analizirali i predviđali mesečeve pokrete s velikom tačnošću – često se tvrdilo da Maje zapravo potiču sa Meseca.

Od svih planeta u Solarnom sistemu, najvažnija im je bila Venera, sa čijom aktivnošću su povezivali ratovanje, pa su sukobe i ratove planirali u skladu sa položajem Venere na nebu. Maje su beležile kretanje Venere i utvrdile da njena godina (u odnosu na Zemlju, a ne Sunce) iznosi 584 dana, što je neverovatno blizu brojki od 583,92 dana, kako je izmerila i utvrdila savremena nauka.

Editors choice