1/2

Nauka ima svoje metode i procedure za potvrđivanje pretpostavki, pre nego što one postanu naučne činjenice. Ako naučnici procene da je hipoteza dokazana, unapređuju je u status teorije, stavljaju je privremeno ad acta i uzimaju sledeću otvorenu temu.

Nauka se isto tako sve vreme bavi i sobom, odnosno svojim ograničenjima – naučnici, pored svega ostalog, žele da znaju gde su granice znanja i mogućnosti spoznaje i dokazivanja istine. Sistematsko posmatranje, zadržavanje doze skepse i sumnje u tačnost, stalno prevrednovanje – to je naučni princip.

Granice znanja i saznanja se pomeraju, ali još uvek postoji mnogo ključnih pitanja na koja nauka još uvek nije uspela da pronađe odgovor uz pomoć svojih, naučnih metoda. Evo spiska od pedesetak pitanja (a to ni izdaleka nije sve) koja intrigiraju i nauku i običan svet, a na koja neke druge, nenaučne discipline, saznanja i pristupi, možda već imaju odgovore.

Od čega je sazdan univerzum?

Šta je u osnovi svesti?

Zašto ljudi imaju tako malo gena?

U kojoj meri su genetska varijacija i lično zdravlje povezani?

Mogu li zakoni fizike proisteći iz jedinstvene teorije?

Koliko može biti produžen ljudski životni vek?

Šta kontroliše regeneraciju organa?

Kako ćelija kože može da postane nervna ćelija?

Kako jedna somatska ćelija postaje cela biljka?

Šta se dešava u unutrašnjosti Zemlje?

Da li smo sami u svemiru?

Kako i gde je nastao život na Zemlji?

Šta određuje različitost vrsta?

Koje genetske promene su nas učinile jedinstvenim ljudskim bićima?

Kako se sećanja memorišu i prizivaju?

Kako je evoluiralo ponašanje u grupi?

Koje promene su nas učinile ljudima?

Gde je granica hemijske veze?

Koje su granice konvencionalnog računarstva?

Da li možemo selektivno isključiti odgovor imuniteta?

Da li postoje dublji principi u osnovi kvantne neodređenosti i nelokalnosti?

Da li je moguća efikasna vakcina protiv HIV-a?

Koliku maksimalnu temperaturu može dostići efekat staklene bašte?

Šta može zameniti jeftinu naftu – i kada?

nasa Ograničenja nauke – pitanja bez odgovora

Editors choice