1/3

Ko radi, taj i greši, zar ne? Međutim, i za one koji smo mislili da nikada nisu pogrešili, te da ih zbog toga ceo svet pamti, a neke i vekovima deklariše kao najbolje i vrhunske u svom poslu, karakterišu neke pogreške koje im se svakako opraštaju. Zbog svega toga će te sigurno začuditi u velikoj meri da i neka od najvećih i najpoznatijih dela umetnosti imaju greške koje su veoma vidljive. Zadubimo se zajedno!

Mikelanđelov “David”

Iako su Mikelanđelove skulpture uvek bile antaomski tačne, u stvari, ne tačne već savršene, Davidu se nešto dogodilo. Na leđima, između kične i desne lopatice postoji nedostatak mišića koji se desio zbgo samog kamena u kojem je klesano.

umetnost 1 Čak i čuvena umetnička dela imaju mane

Mojsije

Zbog prevoda sa hebrejskog je nastala izgleda zabuna i nesporazum, pa su svi razumeli da se na Mojsijevoj glavi nalaze rogovi, kao znak toga da je Mikelandđelo pogrešno razumeo Bibliju. Ali možda je i reč o njegovoj greški, jer je zrake koje je hteo da predstavi koji isijavaju iz Mojsijeve glave uradio veoma slične rogovima.

umetnost 2 Čak i čuvena umetnička dela imaju mane

Editors choice