Kratke tekstualne poruke postale su svakodnevni način komunikacije. Bile ozbiljne ili zabavne, kratke tekstualne poruke gotovo uvek sadrže i male “sličice“, popularne emoje.

Od nasmejanih lica do aplauza, emoji su postali sastavni deo dodatka i ukrasa tekstualnih poruka. Analiziranjem više od milijardu poruka sa emoji simbolima u 16 zemalja pokazalo se da je među popularnijim i nasmejano lice sa suzama radosnicama.

Pored ovog, tu su još i slanje poljupca, veliko crno srce, nasmejano lice sa očima u obliku srca i emoji koji “glasno” plače.

emoji2 Najpopularniji dodatak poruci je nasmejano lice
Comments