Plankton ima veoma važnu ulogu jer čini osnovu morskog lanca ishrane i daje polovinu kiseonika proizvedenog fotosintezom. Ispostavilo se, medjutim, da su ovi sićušni organizmi daleko kompleksniji nego što se dosad mislilo, ističe se u pet studija koje je u časopisu “Science” objavio međunarodni tim istraživača, učesnika višegodišnjeg projekta Tara Okeani.

Putujući francuskim brodom-laboratorijom Tara, naučnici su obavili nekoliko ekspedicija u periodu od 2009. do 2013. godine kada su prikupili i analizirali 35.000 uzoraka planktona, uključujući viruse, bakterije, jednoćelijske alge i riblje larve.

Učesnici projekta Tara Okeani su, takođe, prikupili dragocene podatke o dubini, temperaturi i salinitetu okeana, kao i o interakciji mikroorganizama koji žive u vodi.

plankton 2 Plankton u sebi krije čitav svet
Comments