Globalno istraživanje o virtuelnim navikama ljudi, koje je objavila agencija “Universal Media“, pokazalo je da korisnici Interneta preko njega zadovoljavaju pet osnovnih ljudskih potreba. Svetsku mrežu pre svega upotrebljavaju za učenje, građenje odnosa, zabavu, napredak i priznanje. Ovo poslednje odnosi se na potrebu za što većim brojem “lajkova” koji obezbeđuju ljudima osećaj priznavanja njihovog lika i dela.

potrebe korisnika Zašto ljudi koriste Internet

Istraživanje je sprovedeno među 50 hiljada aktivnih korisnika uzrasta od 16 do 54 godine, a pored Srbije obuhvatilo je i zemlje u regionu: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju.

Iako je ovaj rezultat na globalnom nivou, oni iz pojedinih zemalja, ili kontinenata pokazuju da najvažnije osnovne potrebe Internet korisnika variraju. Tako u evropskim zemljama ispitanici društvene medije pre svega cene zbog mogućnosti unapređenja društvenih odnosa, u ostatku sveta ih pre svega vide kao sredstvo za zabavu i opuštanje.

Olivera Denčić

Comments