Ozbiljan izraz lica obično se pripisuje muškarcima, dok je osmeh svojstven ženama – i ne samo to, ozbiljnost se najčešće detektuje kao ljutnja, a ozbiljna ženska lica, vidimo kao muška. To su pokazala istraživanja, u kojima je od učesnika traženo da odrede pol osoba na fotografijama, na kojima su se videla samo lica.

Ispitanicima je pokazana serija fotografija pomešanih muških i ženskih lica – u jednom istraživanju, to je bio serijal androgenih likova (bez prepoznatljivih muških i ženskih karakteristika), na kojima su neka lica imala ozbiljan izraz (tmuran), a neka su imala osmeh (vedra). Tmurna lica su ispitanici videli kao muška (i opisali ih kao ljutita), a lica sa osmehom, pripisali su ženskom polu i opisali ih kao vedra i zadovoljna.

U drugo istraživanju, lica muškaraca i žena su izražavala različite emocije – sreću, zadovoljstvo, ljutnju, tugu, strah, ili su nosila neutralan izraz. Ispitanici su brzo otkrili muška lica, dok su ženska lica koja izražavaju ljutnju, u retkim slučajevima uspevali da identifikuju.

Izražavanje ljutnje i besa, u zapadnoj kulturi povezano je sa muškom energijom i svojstveno muškarcima. To su osećanja koja su muškarcima “dozvoljena” i društveno prihvaćena. Ljutnja je “muževna”, dok je osmeh “ženstven” – ženama je “dozvoljeno” da se često osmehuju i da izražavaju radost i sreću, a to su osećanja suprotna od ozbiljnosti i stabilnosti. Muškarci se doživljavaju kao ozbiljni i stabilni, a žene kao površne i nestalne i ovoj podeli “pripadaju” osećanja koja je “dozvoljeno” izraziti.

Comments