Ako je verovati rezultatima istraživanja doktorke Lore Borman, već sredinom ovog veka, seks sa robotima će biti uobičajena stvar naše svakodnevice. Ona smatra da će se intimni odnosi u budućnosti više oslanjati na tehnologiju, a da će mašine za vođenje ljubavi postojati već za 10 do 15 godina!

seks sa robotom Da li biste imali seks sa robotom?
Comments