Biti motivisan, znači imati pobude koje slediš, biti uključen, pokrenut u pravcu ostvarivanja svojih snova. Mnogo je onih koji nemaju unutrašnje motive i slede trenutne pobude, voze se na površini životnih talasa bez namere i cilja, koji prosto uzimaju ono što im se nađe na putu i ne upuštaju se u dublje potrage u sebi i oko sebe. Oni motivisani traže od sebe više i očekuju da im život uzvrati na isti način. Partner koji ih ne prati i nije jednako uključen u sopstvenu životnu potragu, učiniće ih nesrećnim i praznim, tamo gde su prosečno (ne)motivisani sasvim zadovoljni i pronalaze kompenzacije. Svi težimo ispunjavajućim emotivnim odnosima, ali ne ispunjavaju svakoga iste stvari. Motivisanim muškarcima nije jednostavno da nađu kompatibilnu partnerku, baš zato što imaju više ciljeve, više standarde, veće snove i zamisli, a realnost ih u tome često sputava i opstruiše. Ili ih samo iskušava.

Šta motivisani muškarci traže u partnerskom odnosu Šta motivisani muškarci traže u partnerskom odnosu?

Motivisani muškarci imaju komplikovan ljubavni život, koji je često u neskladu sa njihovim pobudama, trudom koji ulažu u samoostvarenje i nadama koje polažu u emotivnu nagradu. Možda je to zabluda, koju treba da uvidite, jer to što se stalno usavršavate na svim poljima (vežbate, učite, napredujete na poslu, praktikujete neki duhovni put, čitate, istražujete) neće vam doneti ispunjavajuću vezu. Jer onaj ko ima veće potrebe, ko više traži od sebe i od života, mora dugo i temeljno da traži – njemu ne sledi nagrada kao knjiga za odličan uspeh na kraju godine, jer nema kraja. Morate ostate motivisani i dosledni i ako želite ispunjavajuću vezu, ne možete je zaslužiti, nego stvoriti.

Comments