I dok su se žene borile da osvoje samostalnost, da se obrazuju, da izraze sebe u svim oblastima života i da im bude priznata sloboda da biraju svoje izazove i oblasti života, da ne prihvataju po difoltu ono što se smatra ženskom ulogom i da se oprobaju u sferama u koje žene ne zalaze često, muškarci nisu morali mnogo da se upinju da zadrže svoje pozicije. Emancipacija im je išla na ruku, pa im je osvojena ženska seksualna sloboda, zajedno sa pravom na abortus omogućila lakši i neobavezniji pristup. Seks je prestao da ima obavezujuće posledice i muškarac je prestao da oseća obavezu da se oženi devojkom sa kojom spava.

I to samo tako izgleda, kao da ste zadržali sve muške prednosti i još pride pokupili nagrade slobodnog seksa. Jer, u tom procesu izgubili ste osećaj za odgovornost, a sa njim i veliki deo muževnosti. Ne morate više ni u vojsku da idete. Možete da ostanete razmaženi, zaštićeni i detinjasti, čitavog života. Ne morate da prihvatite odgovornst očinstva, ne strahujete da će neki nadrndani otac puškom da vas natera da oženite njegovu jedinicu, navikli ste na površne odnose sa ženama koje ne očekuju od vas da od njih načinite poštene žene. Jer naše poštenje više ne zavisi od seksualnog legitimiteta i ne meri se time koliko smo partnera imale, već je deo našeg sistema vrednosti, ličnosti i karaktera i meri se time kakvi smo ljudi.

crnobelo tekst Vodič za muškarce: Poštene žene, laka zabava i evolucija
Comments