Ako nemate izgrađen stav prema sopstvenoj promociji, izgradite ga, ako nije adekvatan, promenite ga – potreban vam je marketinški način razmišljanja, da biste ostvarili uspeh, odnosno, postali vidljivi u moru konkurencije.

Formirajte viziju i jasnu svrhu

Vaša poslovna strategija počinje od jasne vizije o tome kuda vaš posao vodi, šta su vam ciljevi i kakva je svrha onoga što radite – tako ćete lako prepoznati prilike koje će vam omogućiti da stignete tamo kuda ste krenuli. Potrebna vam je formirana i definisana vizija, sa kontrolnim tačkama kroz koje ćete pratiti napredak.

Fokus

Veće šanse za uspeh imate ako odaberete jednu užu oblast, nego ako svoje delovanje proširite na više polja. Potrebna vam je oblast dovoljno specifična da bude jedinstvena na tržištu i dovoljno velika da bude isplativa. Dakle, morate znati ko su vaši klijenti i šta im je zajedničko.

Zašto baš vi

Vaši klijenti moraju imati razlog zašto su izabrali baš vas, a ne neke vaše konkurente. Taj razlog mora biti dovoljno jednostavan da stane u slogan – u jednu rečenicu koja sadrži suštinu. Tako ćete se pozicionirati na tržištu i izdvojiti iz konkurencije.

Marketinški plan

Taj plan treba da pokriva sve što radite kako biste promovisali svoje poslovanje. Važno je da ga zapišete i pratite njegovu uspešnost, uz pomoć marketinških alata. A treba da bude i jednostavan i koncizan.

Comments