Još pre dvadesetak godina istraživači poslovnih tendencija utvrdili su da je kreativnost suštinska pokretačka snaga u poslovnom okruženju, jer doprinosi dugoročnoj produktivnosti i efikasnosti u radu. Danas, to je tačnije i jasnije nego ikada ranije, jer se stalno srećemo sa promenama koje se sve brže odvijaju i sa izazovima koje ne možemo da predvidimo. Zbog toga su lideri mnogih organizacija i korporacija širom sveta sve svesniji i sve češće ističu kako su im potrebni ljudi koji kreativno razmišljaju, komuniciraju i rade u timovima. Organizacije i poslovni sistemi imaju problema da pronađu kreativne ljude koje bi zaposlili, dok istovremeno zahtevi poslovnih lidera za unapređivanjem kreativnosti i inovacija rastu.

Kreativnost zaposlenih potrebna je svim organizacijama koje žele da opstanu i budu uspešne, naročito u savremenim uslovima nestabilnih okolnosti u kojima se često javlja potreba za transformacijom i reorganizacijom.
Svrha kreativnosti je promena. Promene koje svakodnevno utiču na menadžere i kompanije su stalno prisutne i očigledne, a menadžeri ne mogu trajno da ih izbegavaju – moraju na njih da reaguju i da se prilagođavaju.
Kao i za svakog pojedinca u svakom aspektu života, promena kao takva, u zavisnosti od veličine, brzine i zahteva, postaje ili pretnja ili šansa. Kao i svaki pojedinac, kolektiv mora da se prilagodi, ako želi da opstane i napreduje. Stav menadžera o promenama u najvećom meri utiče na organizaciju i može da opredeli njen dalji rast ili postepeno, pa čak i naglo propadanje. Upravo zato – jer je i u kolektivu uloga pojedinca na vodećoj poziciji najvažnija za sudbinu organizacije, kreativnost je prepoznata kao preduslov prilagođavanja okolnostima i održavanja konkurentnosti na tržištu.

Comments