Gotovo bez izuzetka putnici se pri nekom avionskom letu okupljaju zahvaljujući mešavini slučajnosti i sličnih potreba. Jednom džentlmenu jasno je da je u takvim prilikama od ključne važnosti poštovanje zadatih pravila ponašanja.

avion u vazduhu Džentlmen da budem: Avion

Pre svega u avion unosi samo onoliko ručnog prtljaga koliko je to propisima dozvoljeno. Stavljajući svoj ručni prtljag u gornji pregradak, veoma vodi računa da pri tome postupa oprezno kako ne bi povredio druge putnike ili sebe samog. Ukoliko mu je prtljag dovoljno mali stavlja ga ispod svog sedišta nastojeći pri tome da ne zađe u prostor namenjen drugom putniku. Uvek se smešta na sedište koje mu je označeno na karti, ukoliko je pak, seo na pogrešno sedište , i ukoliko se od njega zatraži da ga oslobodi, čini to bez ikakve rasprave i uz izvinjenje. S druge strane, ništa ga ne obavezuje da sedište koje mu pripada ustupi drugoj osobi.

Comments