Jedan džentlmen se prema elektronskoj pošti odnosi kao i prema svakoj drugoj korespodenciji. Izražava se jasno i što je sažetije moguće. Ne šalje duge nizove međusobno nepovezanih poruka, koje opterećuju tuđe skladište podataka. U vrhu svojih elektronskih poruka uvek stavlja “Tema“, koristeći se pri tom samo se dve ili tri reči opisa, kako bi primalac poruke uvek mogao da ih lako nađe u svom skladištu podataka.

Ukoliko džentlmen kopiju svog e-maila šalje još nekom, uvek na kraju poruke naznačava da se radi o kopiji poruke već upućene nekoj osobi. Naravno, poznato mu je da elektronska poruka nikada nije posve privatna, jer se javlja na ekranu kompijutera do kojeg, pogotovo ne radnom mestu, pristup imaju i drugi službenici. Kako ne bi doveo u nepriliku ni sebe ni osobu kojoj se obraća, veoma vodi računa o sadržini poruke.

email3 Džentlmen da budem: Džentlmen i e mail

Pročitajte i prethodne savete iz rubrike “Džentlmen da budem”.

Wannabe Man

Comments