Budući da poštuje druge ljude, jedan džentlmen uvek na vreme stiže na javna mesta, bilo da se radi o pozorištu, koncertu ili filmskoj predstavi. Ukoliko ipak zakasni, ni ne pokušava da se domogne svog sedišta pre prikladne pauze. U svakom slučaju najbolje je da sledi uputstva razvodnika ili razvodnice koji će mu ukoliko se ponaša kako valja nenametljivo naći privremeno sedište u zadnjem redu.

Džentlmen nikada neće smesti s uma da biti deo publike u pozorištu ili koncertu nije isto što i gledati televiziju u vlastitoj dnevnoj sobi. Nikada ne priča za vreme predstave čak ni kada bučna muzika ili govor zaglušuju njegove reči. Takođe, nastoji da se što je manje moguće pomera na svom sedištu ma koliko mu položaj bio neudoban. Pri svemu tome ukoliko oseti potrebu za kašljem neophodno je da to učini uz pomoć maramice. Opet, ukoliko ga spopadne napad kašlja najbolje je da odmah napusti dvoranu- svog dobra radi, kao i dobra ostalih iz publike.

džentlmen2 wannabeman Džentlmen da budem: Džentlmen na javnim mestima

Pročitajte i prethodne savete iz rubrike “Džentlmen da budem”.

Wannabe Man

Comments