Ruku koja mu je pružena radi rukovanja istinski džentlmen nikada neće odbiti. Takav postupak u društvenim ili poslovnim prilikama shvata se kao izraz najvećeg nevaspitanja, a može se protumačiti i kao ozbiljna uvreda.

rukoljub Džentlmen da budem: Džentlmen i rukovanje

Pročitajte i prethodne savete iz rubrike “Džentlmen da budem”.

Wannabe Man

Comments