Svesni ste toga, nadam se. Uostalom, istorija svedoči da muškarci nisu zaostajali za ženama kada je doterivanje i oblačenje u pitanju. Gospoda su se uvek oblačila gospodski, da se na prvi pogled razlikuju od prostih, siromašnih, radnika i seljaka. Određeni delovi garderobe i nakita bili su simbol moći, a neki komadi rezervisani samo za vladare – hermelin, purpur, kruna i skiptar, jednako kao perjanica poglavice ili kosti, boje i druga obeležja koja su plemenske poglavare razlikovala od podanika.

Za razlku od uniforme, koju čovek oblači da se izjednači u pripradnosti i prestižnih odevnih obeležja vladara da se odmah zna kako su jedinstveni i moćni, običan čovek se dnevno oblači prema prilici – u zavisnosti od toga da li želi da se izdvoji i bude zapažen, ili mu je potrebno samo da mu bude udobno i da ga odeća ne sputava.

sportskoodelo wannabeman Odelo ne čini čoveka, ali ostavlja utisak
Comments