Ljudska vrsta, otkako je nastala, teži ka tome da stvara. Od primitivnog društva, za samo dve hiljade godina, uspeli smo da otputujemo u svemir i nađemo lek za mnoge nekada neizlečive bolesti. Uspeli smo, gotovo u potpunosti, da promenimo svet i planetu Zemlju učinimo udobnom za život. Svakako da bez nekih naučnih izuma i otkrića današnj život bio bi nezamisliv pa neskromno rečeno i nemoguć. Ljudi su uspeli da prežive glad, epidemje i prirodne katastrofe, a da li su upravo ova otkrića ključ za takav uspeh?

nauka Otkrića bez kojih moderan svet ne bi bio moguć
Comments