Dođe pop kod jednog čoveka i kaže:
-Dobar dan.
-Dobar dan pope.
-Nisam ja pop ,ja sam otac!
-Dobro.
Dođe pop sledeći dan i laje pas na njega, a čovek kaže:
Ne laj na oca!

Šta se dobije kad se spoje 4 sveštenika??
POP GRUPA

svestenik Vic dana: Popovi i časne sestre
Comments