Kada su opterećenja i ukupna masa prekomerni, kazne su takođe veoma ozbiljne. Vozač koji upravlja vozilom kod kojeg je osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima, za vozilo premašeno za više od 5 %, kazniće se novčano i to u iznosu od 15 do 30 hiljada dinara. Ukoliko upravljate vozilom koje je upućeno na merenja opterećenja, odnosno ukupne mase, a ta merenja ne omogućite, kazna je 6 poena i iznos od 15 do 30 hiljada dinara.

Vozači teretnih vozila ili skupih vozila, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kilograma, ukoliko nakon 4 sata i 40 minuta vožnje ne naprave propisanu pauzu, kazniće se sa 2 poena i novčanim iznosom u visini od 15 do 30 hiljada dinara. Ista kazna, bez upisivanja kaznenih poena, desiće se i svim vozačima ovakvih vozila ukoliko u periodu od dve nedelje imaju ukupno vreme upravljanja duže nego što je to propisano zakonom.

Brojne kazne tiču se i vožnje na autoputu. Ukoliko se vozilo na autoputu kreće unazad, vozač će biti kažnjen sa 3 poena i novčanim iznosom u visini od 6 do 20 hiljada dinara, dok će istu novčanu kaznu dobiti ukoliko se zaustavi na zaustavnoj traci autoputa. Vozač koji na autoputu ne koristi krajnju desnu saobraćajnu traku, osim prilikom preticanja, kazniće se novčanim iznosom od 5 hiljada dinara.

Koliko te košta nepoštovanje propisa 2 Koliko te košta nepoštovanje propisa?
Comments