Verovatno pravite najčešće greške i propuste u razgovoru sa ljudima, ali pravimo ih svi. Nekad niste zainteresovani za razgovor, rasejani ste i brižni ili ste više usredsređeni na ono što sami želite da kažete, nego na održavanje jednakog nivoa u razgovoru – slušanja i izlaganja. Razmotrite najčešće greške u komunikaciji i vežbajte da ih popravite.

man4 Kako da unapredite veštine komunikacije?

Ne slušate pažljivo

Površno slušanje je ponekad dovoljno da održavate razgovor iz ljubaznosti. Ali kad vodite poslovni razgovor ili razgovarate sa devojkom koja vam se sviđa, vi se u sebi preslišavate šta treba da kažete i kako to najbolje da izložite i propuštate da čujete šta vam sagovornik saopštava. Pažljivo slušanje se takođe odnosi i na posmatranje, dakle, uopšte na pažnju koju posvećujete drugoj osobi, jer osim razgovora u toku je i neverbalna komunikacija i govor tela. Usredsredite se na ono što vam sagovornik govori. Posmatrajte ga i upijajte svaku reč. Tako nećete morati da smišljate odgovore, oni će biti spontani i odmereni, jer ćete se „naštelovati“ na frekvenciju sagovornika i komunicirati sa njim onako kako ćete se najbolje razumeti.

Comments