Većina ljudi razvije urođen osećaj za ispravno i pogrešno pre adolescencije, mada razvoj savesti i saosećanja može trajati mnogo duže – sve dok frontalni režanj mozga ne bude potpuno razvijen, sa 25 godina. Ovo je doba kada bi trebalo da ste odrasli, a to znači sposobni da preuzmete odgovornosti i donosite ispravne odluke, na osnovu sopstvenog rasuđivanja. Kada znate šta treba da učinite, nije vam potreban zakon da vas usmerava i sankcioniše.

Činiti pravu stvar, donositi ispravne odluke i postupati u skladu sa njima može celog života predstavljati izazov, čak i kad ste sasvim stabilni i nemate mentalna stanja koja ometaju razlikovanje dobra i zla. To je uvek teško, jer zahteva da budete objektivni i nepristrasni – ispravne odluke se ne zasnivaju na ličnim interesima, ne proširuju vašu popularnost i ne nameću nikome vaša lična uverenja. One zahtevaju snagu karaktera, mentalnu stabilnost, skromnost i poštenje koje ne traži zasluge i ne reklamirate se.

Nije teško prepoznati šta je prava stvar u datoj situaciji, ali nije lako postupiti u skladu sa tim saznanjem. Iskušenje uvek postoji – malo skrenete sa puta savesti i poštenja, radi sopstvene koristi i nikoga ne oštetite, barem ne tako da bude primetno. Ili to uradite vođeni višim ciljevima i uverenjima i niko ne zna da ste uradili nešto nepošteno, ali vi znate. Dakle, pitanje je u kakvim ste odnosima sa svojom savešću i odgovornošću?

Zreli i savesni ljudi ponekad odolevaju iskušenjima zato što znaju da će se loše osećati i što je jednostavno lakše donositi ispravne odluke i biti pošten – drugačije postupanje bi ih iscrplo, osećali bi teret savesti i ne bi mogli sebi to da oproste. Prava stvar često je prava za druge ili za veće dobro, a ne za vaše i to čitav proces čini izazovnim.

Ponekad ljudi postupaju ispravno jer ne žele da privlače lošu karmu, ili neke druge posledice koje se tiču religioznih i duhovnih uverenja. Integritet se ponekad oslanja na principijelnost, a ponekad na svest o posledicama. Iz istih razloga, ljudi od idengriteta mogu doneti teške odluke, sa razornim posledicama – jer su uvereni da je tako najbolje i da tako moraju postupiti, jer drugi nemaju snage za to.

U svakom društvu i kulturi zna se šta je dobro, a šta loše i neprihvatljivo, ali kroz individualno sazrevanje mi razvijamo i uspostavljamo sopstveni moralni kodeks i na osnovu njega upravljamo svojim ponašanjem prema drugima i suočavamo se sa svetom oko sebe. Ispravne odluke koje donosimo iz svojih sopstvenih uverenja i vrednosti koje ne traže oslonac u nasleđu, kulturi i odobravanju drugih, imaju najveću težinu, ali one su u najvećoj meri oslobađajuće, bez obzira na posledice sa kojima se suočavamo. Jer, svaki izbor donosi posledice, pa i onaj najpošteniji.

Kada donosite ispravne odluke iz uverenja

Ponekad ćete osećati da vam vaša ispravnost narušava mir – prosto ne možete drugačije, ali „zašto vi uvek morate da“… U pravu ste, ne morate uvek vi da ukazujete na propuste i ispravljate krive Drine. Možete se pridružiti ostalim veslačima u čamcu, umesto da stojite na osmatračnici, pa kad se čamac prevrne, niko neće biti kriv. Jer niko nije bio odgovoran. Ljudi prosto više vole da rade ono što je lako, a ako mogu samo da veslaju i ne talasaju, ne razmišljaju mnogo o mogućnosti da se čamac prevrne zbog nečeg što nema veze sa dobrim i odmerenim veslanjem.

Ako odlučite da se pridržavate sopstvenih standarda i principa, neke nagrade su već osvojene – iako ih možda niko ne vidi kao nagrade.

Vi gradite i osnažujete svoj integritet i samopoštovanje. Zauzimate se za sebe i za druge i držite se onoga što vam je važno, i zato više verujete svojim instinktima i rezonu. Ne čekate da vidite šta će drugi uraditi, već spontano donosite ispravne odluke i delujete u skladu sa njima. Vi doprinosite većem dobru, uzimaju u obzir druge ljude.

Kada se ne plašite da donosite odluke, gradite liderske veštine – vrhunski lideri su sposobni da prošire perspektivu daleko van lične koristi. Kada znate da donosite ispravne odluke i ispravno postupate, zadovoljni ste sobom, ne opterećuju vas stid i krivica, možete svakome pogledati u oči i stajati iza svojih postupaka.

Kao osoba od integriteta, vi inspiršete druge. Najverovatnije je da ćete steći reputaciju poštenog, pouzdanog i odmerenog čoveka, a ljudi će vam se obraćati za savet i mišljenje i ugledaće se na vas.

Da li radite pravu stvar iz uverenja ili zato sto tako treba 1 Da li radite pravu stvar iz uverenja ili zato što tako treba?

Pročitajte i ovo: Uobičajeni strahovi koji vas sputavaju i kako da ih prevaziđete

Kako da podržite razvoj integriteta

Kada ste u iskušenju, ili nedoumici, kolebate se, odmeravate i mučite se da sagledate sve aspekte nekog izbora i odluke, postavite sebi sledeća pitanja:

„Kako ću se osećati sam sa sobom, ako uradim (ili ne uradim) ovo?“

„Kako bih želeo da me tretiraju kad bi se ovo dešavalo meni (ili nekome do koga vam je stalo)?“

„Da li bi me bilo sramota da neko sazna da sam to uradio?“

„Ako sada ovo ne uradim, ili ne kažem, da li će mi to smetati kasnije?“

Kad počnete sebi da postavljate prava pitanja, pojaviće se još pravih pitanja, koja će vas voditi kroz proces, kako biste doneli ispravne odluke i izbore.

Iz kog razloga donosite ispravne odluke

Provera stvarnosti – da li donosite ispravne odluke i radite pravu stvar iz pravih ili pogrešnih razloga? Da li se zalažete za nešto za šta niko drugi neće da se založi?

Da li priznajete da ste nešto pogrešili, čak i ako ste mogli da se izvučete sa tim?

Ne slažete se sa drugima koji nekog ogovaraju iza leđa i otvoreno se bunite protiv toga?

Pomažete nekome, umesto da ignorišete neprijatnu situaciju?

Izgradnja integriteta znači uspostvaljanje ličnih vrednosti i standarada, koji su obavezujući i kojih se pridržavate, naročito onda kada je to teško učiniti.

Razmislite i o tome koji su to pogrešni motivi, zbog kojih ljudi često postupaju ispravno.

Ispravno postupanje iz pogrešnih razloga

Ljudi često postupaju ispravno, jer očekuju da budu nagrađeni zbog toga, jer imaju u svom iskustvu trenutna zadovoljstva i nagrade za prosocijalno, pošteno ponašanje i pridržavanje pravila. Ako ste bili nagrađivani (uslovljeni) u detinjstvu kada se lepo ponašate, možete zadržati ovakav način razmišljanja i očekivanja i u odraslom dobu.

Druga strana ovog motiva je izbegavanje kazne. Kao što postoji nagrada za dobro i prihvatljivo ponašanje, tako postoje i sankcije za kršenje pravila. Ispravne odluke donete u strahu od kazne nisu do kraja ispravne, jer nisu poštene. Kada pristupate svetu oko sebe na ovaj način, ne doprinosite njegovoj evoluciji.

Vi birate šta vam je važno i ko želite da budete. Ako postupate ispravno jer tražite nagrade u obliku zahvalnosti, društvenog statusa i priznanja, pohvale i ponosa voljenih osoba, ili zato što ne želite da budete kažnjeni i da podnosite sankcije za ono što biste radije uradili, to je u redu. Svako ima svoje razloge koji su validni u različitim situacijama i niko nije ispravan sto posto sve vreme. Poenta je u tome da budete svesni sebe i da želite da napredujete ka odgovornijem načinu života i da radite na tome.

To je veliki deo ličnog rasta i doprinosa čovečanstvu.

Pročitajte i ovo: Muška prijateljstva i 4 faze kroz koje prolaze

Naslovna fotografija: WANNABE Media

Đorđe Đoković

Comments