Metod ličnog razvoja, poznat kao “psihološki aikido”, razvio je doktor Mihail Litvak, psiholog i psihoterapet, koji nam preporučuje jednostavne smernice, zdravorazumske zaključke i mudrosti.

Kad čovek ne može ništa dobro da kaže o sebi, a želi nešto da kaže, on počinje da govori loše o drugima.

Grizi nauku, a ne grlo svog bližnjeg, ako zaista želiš nešto da zagrizeš.

Depresivno stanje je dato čoveku da bi razmišljao o sebi.

Niko nikoga ne odbacuje, samo neko ide napred. Onaj ko je zastao, oseća se odbačenim.

Ako dobro misliš o sebi, zašto je potrebno da još neko dobro misli o tebi?

Radi šta želiš, i ne pitaj za dozvolu. Nećeš je dobiti.

psihološki aikido Osnovni principi psihološkog aikida

Sposobnosti da se voli i da se dobro podnosi samoća pokazatelji su duhovne zrelosti. Kombinujući ove dve sposobnosti, najbolje radimo kada smo usamljeni.

Nezrela ličnost često zna, ali ne ume. Zrela ne samo da zna, već i ume. Zato nezrela ličnost kritikuje, a zrela deluje.

Ja ne znam put do uspeha. Ali znam put do neuspeha – to je želja da se svima dopadnemo.

Nema muške ili ženske logike, postoji sposobnost ili nesposobnost da se mudro i razumno razmišlja.

Želiš da znaš ko ti je najveći neprijatelj? Pogledaj u ogledalo. Izbori se sa njim i ostali će se razbežati.

Comments