U savremenom svetu je veoma teško pronaći ravnotežu u muško-ženskim odnosima, zato što je pre svega teško pronaći ravnotežu u samom sebi. Zahtevi savremenih odnosa su kompleksni – muškarac nekako treba da bude nežan, saosećajan, asertivan, komunikativan, posvećen, veran, a da ostane bitno muškarac, zaštitnik, samostalan, oslonac i autoritet.

Muška energija je agresivna i osvajačka, pa je muškarcu pre svega potrebno da je izrazi kroz postignuća i pobede, da bi mogao da balansira u emotivnim i seksualnim odnosima na partnerskom nivou. Savremen muškarac mora da konstruktivno upravlja svojim testosteronom, da bi zadržao ljubav i poštovanje žena i društva u celini.

Sa druge strane, muškarac trpi pritisak muškog sveta, koji je sklon da svakome ko je pažljiv prema ženama i kome je porodica na prvom mestu pripiše osobine papučara – to je (posle rogonje) najveća pogrda za muškarca. Posao savremenih muškaraca je da pronađu tu osetljivu ravnotežu imeđu papučarstva i mačizma i da budu – pravi muškarci.

Dakle, evo nekih smernica za ponašanje koje muškarci treba da izbalansiraju, da bi zadržali samopoštovanje i osvojili poštovanje žena.

Papučar traži odobrenje od žene, mačo nameće svoje odluke. Pravi muškarac se konsultuje sa svojom partnerkom, jer uvažava njeno mišljenje, ali samostalno donosi odluke i brani svoj stav. Isto tako, priznaje kada se ispostavi da nije u pravu.

Comments