Lider ima najveću odgovornost i mora najviše da radi. Ali ne radi se samo o pružanju dobrog primera. Da bi bio stvarno dobar vođa, koji je autoritet zato što ljudi veruju njegovoj proceni, cene ga i poštuju kao ličnost, potrebno je mnogo više.

Više uspeha za druge nego za tebe

Tvoje je da se rukovodiš svetlom na kraju tunela, da odvedeš druge do svetla i da se vratiš. Tako se vodi. Svi koji su ti potrebni u poslu, treba da postanu bolji od tebe. Neki će otići dalje, da razvijaju sopstvene liderske sposobnosti, neki će ti ostati lojalni uvek, a doći će neki novi, koje opet treba voditi ka svetlu. Ako se držiš ovog principa u poslovnom i privatnom životu, svi tvoji odnosi će napredovati i svi će biti zadovoljni.

Uvek reci DA

Konstruktivna kritika koju želiš da uputiš počinje sa DA. Prihvatiš ono što je rečeno, urađeno, predloženo ističući zbog čega je to dobro. Zatim povedeš razgovor o tome kako bi moglo da bude još bolje, praktičnije, funkcionalnije, isplativije, jednostavnije. Otkrij viziju koja se nalazi iza te ideje, čina, predloga. Zatim poveži tu viziju sa onim što ti želiš da se tu doda, oduzme, promeni. Ostani otvoren za mogućnost da grešiš i da nikakve korekcije nisu bolje i konstruktivnije od inicijalne ideje.

karijera 13 Stvari koje treba da primenjuješ ako hoćeš da budeš dobar lider
Comments