“Iskustvo uči samo one koje je moguće podučavati.”

Možete gomilati iskustva, kojima potvrđujete svoje skučene stavove i strahove, a možete i učiti sami od sebe, tako što ćete svako iskustvo proživeti, preispitati sve svoje stavove u odnosu na doživljeno, iskristalisati ono najvrednije i ingtegrisati ga. Nemojte ponavljati lekcije, ne budite “bubalica” – učite, sa razumevanjem (sebe i sveta).

“Nije stvar u zaboravu. Ono što treba naučiti je kako da se sećate i opet budete slobodni od prošlosti.”

Otpuštanje ne znači zaboravljanje – vredna lekcije treba upamtiti, iako su bile bolne i razarajuće. One su podstakle vaš lični razvoj i uvide. Razmišljajte o prošlosti, ali bez krivice, kajanja, bola i besa – prihvatite sva svoja iskustva, vrednujte ih, shvatite njihov uticaj i idite dalje. Sa zahvalnošću.

“Biti prosvetljen, znači uvek biti svestan totalne stvarnosti u njenom imanentnom manifestovanju na svim nivoima – a ipak biti sposoban za preživljavanje, poput životinje.”

Prosvetljenje je stanje ravnoteže između svesti o sveobuhvatnoj stvarnosti koja se istovremeno odvija u različitim nivoima realnosti i njene manifestacije u ljudskom obliku i zahteva za preživljavanjem. Preživljavanje, osim fizičkog opstanka, uključuje i življenje ljudskim životom sa smislom, ispunjenje svoje svrhe postojanja u materijalnom svetu.

“Naša taština čini da preuveličavamo važnost ljudskog života. Pojedinac nije ništa, priroda brine samo za vrste.”

Iz perspektive kosmosa, ljudi su samo jedna vrsta, ništa važnija od drugih. Budite svesni svog ega, koji želi da verujete da ste nešto posebno u Univerzumu, jer ste ljudsko biće. Prevaziđite ograničenja ega, da biste mogli zaista u punoj meri da budete ljudsko biće, svim svojim kapacitetom.

“Nauka nije objasnila ništa. Što više znamo, to svet postaje fantastičniji i okružen sve dubljom tamom.”

Budite svesni svojih ljudskih ograničenja. Znanje, udruženo sa mudrošću, donosi skromnost, oličenu u svesti da možemo spoznati samo jedan ograničeni delić svemira. Što više otkrivamo i saznajemo, sve smo svesniji da postoje milioni stvari koje nikada nećemo otkriti i saznati, naprosto što za to nije dovoljan jedan život. A ni da živimo milion godina, ne bismo mogli da saznamo i otkrijemo sve što postoji. Učite dok postojite i budite zahvalni na prilici da celog života nešto otkrivate.

Naslovna fotografija: instagram.com/nohow

Brankica Milošević

Comments