“Intelektualac je osoba koja je otkrila nešto interesantnije od seksa.”

“Što čovek duže živi, utoliko sa više zla neminovno dolazi u dodir. Niko ne dolazi neminovno u dodir s dobrim. Čovek ne nailazi na više dobra samim tim što duže živi. Ljudi su uvek obraćali pažnju samo na problem zla, isključivo, kao da je priroda dobra nešto očevidno. Ali ona nije nimalo očevidna. Postoji problem dobra koji je težak bar koliko i problem zla.”

“Što je kod nekoga veća moć i originalnost uma, to on više naginje religiji i samoći.”

“A logika je, u svetlosti žive istine, samo besmislica. Možete izabrati šta vam je volja, logiku ili život. To je stvar ukusa. Neki ljudi više vole da budu mrtvi.”

“Prava ljubav, bezmerna i beskrajna ljubav, može da postoji samo u večnosti. Ljubav je nespojiva sa životom. Želja istinskih ljubavnika nije da žive zajedno, već da umru zajedno.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @__book__addict_

“Osetljiv čovek ne može obići svet i vratiti se sa istom životnom filozofijom s kojom je krenuo.”

“Nije rđavo biti ciničan ako čovek zna kada da se zaustavi.”

“Ako mladi umetnici zaista žele da iznesu dokaz svoje hrabrosti, neka napadnu čudovište očiglednosti i poraze ga, neka ga svedu na stanje pripitomljene domaće životinje, a neka ne beže od njega.”

“Žudi li čovek za spasenjem, to spasenje treba da bude sada i ovde. Spasenje nije na onome svetu, ono je ovde.”

“Kroz umetnost čovek se najviše približava Bogu.”

“Sve velike istine su očigledne istine. Ali nisu sve očigledne istine velike.”

Naslovna fotografija: instagram.com/__book__addict_

Dušan Veselinović

Comments