“Duša koja zna da je voljena a sama ne voli otkriva svoj talog. Ono što je u njoj najniže izlazi na površinu.
“I nanese li ti neki prijatelj zlo, reci mu: Opraštam ti što si mi učinio, ali to što si sebi učinio – kako bih ti mogao to oprostiti!”
I konkubinat je korumpiran — brakom.”
“Ima nečeg lepog u tome što je bog učio grčki kad je htio da postane pisac — i što ga nije bolje naučio.”
“Ima neke nevinosti u divljenju. Nju ima onaj kome još nije palo na um da se jednom može i njemu neko diviti.”
“Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu. Stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene.”
“Jesi li svom prijatelju čist vazduh, samoća, hleb i lek?”

john mark smith 266552 unsplash 1 Fridrih Niče – u citatima
“Kako loša muzika i loši razlozi dobro zvuče kad marširamo protiv neprijatelja.”
“Kako? Veliki čovek? Ja uvek vidim samo čoveka koji glumi sopstveni ideal.”
“Ko svoj ideal postigne, on upravo time ide preko njega korak dalje.”
“Ko ima zašto zbog kog živi, može da se nosi sa gotovo bilo kojim kako.

“Ko za svoj dobar glas nije bar jednom žrtvovao samog sebe?”
“Ko se oseća predodređen za posmatranje a ne za verovanje, tome su svi vernici suviše bučni i nametljivi, on se brani od njih.”
“Ljubav je stanje u kome čovek vidi stvari onakvima kakve nisu.”
“Ljubav je laž i iluzija, jer postoji samo strast, želja za moći i moć.”
“Ljubav prema jednome ostavlja dovoljno prostora za mržnju prema mnogim drugima.”
“Ljubav prema jednom je varvarstvo, jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu.”
“Dok god zvezde osećaš kao nešto iznad sebe, još ti nedostaje pogled onoga koji saznaje.”
Najnepošteniji smo prema svom bogu – on ne sme da pogreši.”

“Prevalili ste put od crva do čoveka i puno je toga u vama još crv. Nekad ste bili majmuni, i sad je još čovek više majmun od bilo kog majmuna.”

“Pogledajte te suvišne! Stiču bogatstva i time postaju siromašniji. Hoće moć, i ponajpre poluge moći, puno novca – ti nemoćnici! Gledajte ih kako se veru, ti hitri majmuni! Veru se jedan preko drugog i tako povlače jedan drugog u mulj i dubinu. Svi hoće tamo, ka prestolu. To je njihovo ludilo – kao da sreća sedi na prestolu! Često sedi mulj na prestolju – a često i presto na mulju.”

“To sam ja učinio, kaže moje pamćenje. Ne može biti da sam to ja učinio, kaže moj ponos i ostaje neumoljiv. Na kraju popušta pamćenje.”
“Tamo gde ljubav ili mržnja nisu u igri, žena igra prosečno.”

Brankica Milošević

Comments