Kanadski premijer Pjer Trudu i njegov kabinet (1968. godina)

kanadski premijer i kabinet Fotografije iz prošlosti kao dokaz života sa stilom

Pol Njumen u brodu za Veneciju u vreme filmskog festivala (1963. godine)

pol njumen Fotografije iz prošlosti kao dokaz života sa stilom

Izvor fotografija: viralnova.com

Olivera Denčić

 

 

 

Comments