Klint Istvud sa glumicama Oliv Stardžes i Deni Krejn na plaži u San Frnacisku (1954. godina)

klint istvud Fotografije iz prošlosti kao dokaz života sa stilom

Par pleše u večernjem izlasku (1950. godina)

par plese Fotografije iz prošlosti kao dokaz života sa stilom
Comments