Popuštanje sopstvenim slabostima, ljutnji, lenjosti, preteranoj zabrinutosti, potrebi da odmah stupite u akciju, ne razmišljajući šta činite, ili povlačenju i pasivnosti, onda kada treba da stupite u akciju – veća je prepreka na putu ka uspehu i samoostvarenju, nego bilo kakve teške okolnosti. Zato treba da se bavite osnaživanjem svoje volje i disciplinovanjem svojih slabosti.

Pre svega, treba da utvrdite šta je snaga volje – to je sposobnost da kontrolišete svoje ponašanje i da se ne prepustite impulsima, kao i istrajnost u rešavanju problema i ostvarenju ciljeva. Snagom volje savladavate i menjate loše navike i prevazilazite unutrašnji otpor, kao i spoljašnje prepreke. Samodisciplina najtešnje sarađuje sa vašom voljom, i daje vam čvrstinu koja je potrebna da istrajete, fiziči, emotivno i mentalno, kroz izazove i teške periode. Disciplina je sposobnost da ne prihvatite utehu i trenutno zadovoljstvo, već da svoju energiju posvetite ostvarivanju svojih snova – da odaberete viši cilj i dugotrajan trud, naspram kratkoročnog ispunjenja.

Snagu volje i disciplinu možete ojačati i razviti postepeno, primenjujući neke vežbe i uvodeći ih u svakodnevnu praksu. Vežbajte volju i disciplinu, kao što vežbate mišiće – upotrebljavajte ih i naprežite, suočavajući se sa stvarima koje biste najradije odložili, koje vas mrzi da uradite, neprijatne su vam i dosadne, ili vas plaše i izazivaju nervozu i nesigurnost. Radeći to, uprkos otporu koji osećate, postaje vam sve lakše da prevaziđete taj otpor, a kad uvidite kako uspešno savladavate svoje sopstvene prepreke, sa mnogo više rešenosti i samopouzdanja pristupićete rešavanju (spoljašnjih) prepreka na koje nailazite na svom putu.

Evo nekih jednostavnih vežbi:

Ustupite mesto u prevozu starijoj osobi, trudnici, majci sa detetom, ženi sa kesama – ne samo zato što ste džentlmen i što je to lep gest, nego zato što biste baš rado sedeli tokom čitave vožnje, umorni ste i zauzeli ste mesto. To vam se ne radi, ali uradite. Savladajte otpor tela, uma i emocija.

Comments