Ljubav je turbulentno i neizvesno putovanje. Potrebno vam je da budete voljeni i prihvaćeni takvi kakvi ste i bez obzira na to koliko bili visoki zidovi koje ste izgradili, duboko u vama postoji goruća želja da neko sruši te zidove. Ljubav vam je potrebna da biste održali mentalnu stabilnost. To je lako, ako u životu imate snažne i duboke veze, romantične ili platonske. Ali, psihologija vam može pomoći da bolje razumete svoje i tuđe suštinske potrebe i da bolje volite – i sebe i druge. 

Tri glavne komponente ljubavi 

Intimnost, posvećenost i strast – sve tri komponente su vam potrebne da bi ljubav bila duboka, goruća i trajna. Kada je jedna komponenta odsutna, odnos nije stabilan i može se srušiti pod raznim pritiscima svakodnevnog života. U kombinaciji intimnosti i posvećenosti imate saosećajnu ljubav koja nastavlja da postoji, kada se strast smanjuje, dok kombinacija strasti  intimnosti rezultira romantičnom ljubavlju na nivou tinejdžerskog zanosa. 

Ali, bilo koja komponenta da nedostaje, ona destabilizuje odnos i potrebno je da pronađete kako da uravnotežite sva tri faktora.

Stilovi vezanosti 

To su načini na koje smo bili vezani za osobu koja nas je najviše negovala u detinjstvu. Oni sa sigurnim stilovima vezanosti imaju najmanje problema u odnosima, kao odrasle osobe. Oni su imali toplo i sigurno utočište u odnosu sa roditeljima i odrasli su u samouverene i celovite osobe, dobro komuniciraju i imaju više empatije. Ali, sa ostalim tipovima vezanosti to nije tako.  

Izbegavajući tip vezanosti formira osobu koja je distancirana i ima tendenciju da se povlači iz odnosa, kada postane prisniji. Ako ste vi, ili vaša partnerka imali odsutnog, strogog ili hladnog roditelja, koji nije podsticao emocionalno izražavanje, mogli biste pod uticajem ovog tipa vezanosti u svojim bliskim odnosima. 

Posledica pogrešno prilagođenog ili nedoslednog roditeljstva, može se očitovati u anksioznosti, koja izaziva potrebu za mnogo spoljašnjih potvrda. Tada stalno tražite validaciju od drugih, a najviše od partnerke, koja može imati osećaj da je emotivno iscrpljena, jer vam nije dovoljno ništa što pruža i može strahovati da vam nije dovoljna, jer ne uspeva da zadovolji vaše potrebe. 

Comments