Odrastanje muškarca je osetljiv proces, kroz koji treba da stekne humane vrednosti, pre svega – da nauči da tretira ljude pravično i ljubazno, da bude čovek od integriteta, pravičan i odlučan. Da svaku ženu posmatra kao nečiju majku, ćerku, sestru i da se prema njima ponaša onako kako bi voleo da muškarci tretiraju njegovu majku, ćerku, sestru.

Ali to nije lako, čak i kad odrastate u porodici koja neguje te vrednosti i vaspitava vas u njihovom duhu. Jer čovek uči preispitujući se, kajući se zbog svojih grešaka i nastojeći da ih ispravi.

blog7 Savremen  koncept muškosti: Evolucija je u toku

Lekcije plemenitosti kojima vas uče roditelji, manji su deo onoga što učite. U periodu adolescencije, roditelji imaju manji uticaj, manje vremena provodite sa njima, a više sa vršnjacima i počinjete da ispitujete sebe u drugim konceptima i kroz drugačije uticaje. Različite su ideje o tome šta znači biti muškarac i uspešan čovek, a vama je potrebno da se oprobate u raznim aspektima i načinima.

Društvo ima čitav paket normi koje muškarci treba da ispune da bi mogli da se integrišu u društvo. Usklađenost sa opšteprihvaćenim principima muškosti je prioritet, jer daje stabilnost i status u društvu. A opet, to je u direktnoj suprotnosti sa prirodom.

Comments