One su osobe od poverenja

Nikada ti se neće dogoditi da se introvertnom prijatelju poveriš, a da te izneveri. Tajnu koju njima kažeš ostaće samo u njihovim mislima i nigde više, kao da ne postoji, te nećeš imati nikakav strah da će se dalje proširiti – i ovo je jedna od bitnih definicija prijateljstva uopšte, poverenje je ključ uspešnog odnosa, pa je potrebno izgraditi ga i očuvati.

Imaju razumevanja

U danima kada ti nije do druženja, viđanja, već samo do toga da budeš sam sa sobom, jedino će te razumeti u potpunosti introvertni prijatelj. Oni cene svoje vreme koje provode sami, pa tako umeju sasvim da ispoštuju svačiji raspored i potrebe, a uz poverenje, razumevanje je druga karateristika i potreba večnog prijateljstva.

prijateljstvo 3 Učimo od njih: Zbog čega introvertne osobe imaju prijateljstva za ceo život?
Comments