Steve Jobs, James Cameron, Stanley Kubrick, Martha Stewart – među slavnim ličnostima, poznati su i kao perfekcionisti. Da li su to zaista bili, ili su ih samo tako etiketirali, drugo je pitanje. Šta je uopšte perfekcionizam? 

Perfekcionizam se odnosi na postavljanje ciljeva, rad na njihovom postizanju i preokupaciju detaljima. Perfekcionisti imaju vrlo visoka očekivanja od sebe, oštro su samokritični i preambiciozni. 

Takođe, perfekcionizam ima više dimenzija koje se odnose na lične standarde (kruti ili perfekcionizam težnje) prema kojima osoba sebe procenjuje. Zatim, tu je evaluacioni perfekcionizam, koji se odnosi na sumnje u sopstvene postupke, zabrinutost zbog grešaka, zadovoljavanja društveno propisanih standarda i samokritike koji prate potragu za savršenstvom kod mnogih perfekcionista. Narcistički perfekcionizam se može smatrati trećom dimenzijom, koja obuhvata određene društvene i bihejvioralne karakteristike, kao što su grandiozni pogledi na sebe i zahtevanje savršenstva od drugih. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eian Scully (@eianscully)

Razlika između savršenog i odličnog 

Perfekcionizam i izvrsnost se često preklapaju, ali postoje razlike u značenju – perfektno znači ekstremno, strogo, idealno, bez ikakve mane, besprekorno, dok odlično označava visok kvalitet, produktivnost, kompetenciju, visoku ostvarenost, izuzetnu veštinu, veliku uspešnost. 

Perfekcionizam bi se mogao definisati kao težnju da se na nemilosrdan način postignu idealni, besprekorni i preterano visoki standardi, dok se odličnost (izvrsnost) može definisati kao tendencija da se cilja ka veoma visokim, ali dostižnim standardima, na naporan, angažovan i odlučan, ali fleksibilan način. Oba koncepta uključuju težnju za visokim standardima, ali sa različitim ciljevima – oni koji teže izvrsnosti, traže izvrsnost kao svoj cilj, ali oni koji teže savršenstvu, traže izvrsnost samo kao tačku na svom putu ka savršenstvu. Ukratko – izvrsnost (odličnost) nije dovoljno dobra za perfekcioniste.

Biranje izvrsnosti 

Pošto perfekcionisti teže nerealnim ciljevima i imaju idealizovane standarde, njihovim životom dominira strah od neuspeha i stalni osećaj „treba da“ i „moram“. Iako narcisoidni perfekcionisti sebe vide kao već savršene i osećaju da imaju prava na poseban tretman, obezvređuju druge i oštro procenjuju ljudsku nesavršenost, većina perfekcionista ima tendenciju da bude više samokritična, nego kritična prema drugima. Imaju malo samosaosećanja, doživljavaju previše sumnje u sebe i osećaju se frustrirano i nezadovoljno. 

Odgovor na ovo može biti biranje opcije „odlično“, biranje izvrsnosti, umesto savršenstva, kao zdravije, prilagodljivije i korisnije alternative. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eian Scully (@eianscully)

Izvrsnost znači postavljanje ciljeva i rad na ciljevima koji su, iako visoki, dostižni. Poput perfekcionista, ljudi koji teže izvrsnosti angažovani su, odlučni, fokusirani, ali njihov pristup je fleksibilan i njihovi ciljevi su različiti – oni rade predano, trude se da budu produktivni i uspešni i da postignu velike stvari, ali nemaju za cilj da postignu savršentvo, da budu savršene osobe i daju savršen učinak.  Oni koji teže izvrsnosti, postavljaju sebi dostižne i pozitivne zadatke – samopoštovanje, napredak, zadovoljstvo životom i postižu bolje rezultate od perfekcionista, jer sebi daju prostor i vreme za razvoj i učenje na greškama. 

Odličnost ima manju psihološku cenu (u smislu nezadovoljstva, sumnje, nesreće) i povezana je sa odličnim rezultatima u mnogim domenima (akademskim, naročito). Težnja ka izvrsnosti uključuje efikasnost i predstavlja optimalan izbor, jer traži manje vremena i truda, a postiže vredan uspeh. Takav uspeh dalje stvara više prilika i potencijala i tokom vremena, lično blagostanje i zadovoljstvo životom se povećava.

Nasuprot tome, perfekcionizam je povezan sa brojnim problemima mentalnog zdravlja, sa anksioznošću, socijalnim fobijama, poremećajima raspoloženja, opsesivno-kompulsivnim poremećajem, kao i poremećajima u ishrani, depresijom i suicidnim sklonostima. 

Ukratko, savršenstvo je neprijatelj životnog blagostanja – zato izaberite izvrsnost. Težite onome što je odlično, a ne besprekorno. 

Naslovna fotografija: instagram.com/eianscully

Brankica Milošević 

Comments