Mnoge osobine koje se odnose na održavanje čvrstih prijateljstava pripisuju se ženama i smatraju se stereotipno ženskim osobinama – negovanje, brižnost, saosećanje, komunikacija… Istraživanja pokazuju da skoro polovina svih žena deli svoja osećanja sa prijateljima i računa ne njihovu emocionalnu podršku, dok isto čini nešto manje od trećine muškaraca. Ali, da li se muška prijateljstva toliko razlikuju od ženskih i da li bi mogla da budu dublja i kvalitetnija?

Čvrsta prijateljstva pružaju osećaj pripadnosti (što je jedna od urođenih ljudskih potreba), ispunjavaju nas mentalno i emocionalno, utešna su i umanjuju stres. Čini se da žene više dobijaju u prijateljskom odnosu, dok su muška prijateljstva rezervisanija i ne uključuju otvoreno deljenje i izražavanje osećanja.

Međutim, sve više muškaraca izjavljuje da im nedostaju kvalitetna prijateljstva i da nisu zadovoljni okvirima u kojima se postojeća prijateljstva kreću.

Prijateljstva i mentalno zdravlje

Istraživanja su pokazala da žene obično imaju viši nivo oksitocina (horomna koji podstiče bliskost i povezivanje), što može biti razlog zašto žene stavljaju veći naglasak na prijateljstvo i zašto nalaze veliku ispunjenost u krugu bliskih prijatelja. Ali, istraživanja pokazuju i da se prilkom druženja oslobađa oksitocin i serotonin, što smanjuje osećaj usamljenosti i izolacije. To može značiti da žene imaju više oksitocina, jer imaju kvalitetnija prijateljstva (i osećaj pripadnosti), kao i da ih oksitocin podstiče da sklapaju i neguju čvrsta prijateljstva. Ako je u pitanju i jedno i drugo – to je jedan od retkih „začaranih krugova“ kome nije potrebno prekidanje i u koje je dobro biti uključen.

Međutim, duboka i čvrsta prijateljstva nisu isključivo ženska karakteristika, iako stručnjaci svedoče da muška prijateljstva pretežno ne koriste najviše prednosti mentalnog zdravlja, koje ovakvi odnosi pružaju.

Prihvatanje emocija nije odlika pola, već ličnog razvoja i produbljivanja svesti i samosvesti. Dobra komunikacija sa drugima, povezana je sa dobrom komunikacijom sa sopstvenim unutrašnjim svetom i svojim osećanjima. Žene generalno oličavaju kvalitete koji ih čine prirodnim komunikatorima – društveno su ohrabrene i podržane u ulaganju namernih napora da neguju i razvijaju prijateljstva, što se dešava kad podele intimne i iskrene priče o svojim životima. Taj relacioni aspekt nosi snažnu komponentu mentalnog zdravlja i istraživanja potvrđuju ono što mnogi ljudi imaju u svom iskustvu – zdrava i duboka prijateljstva poboljšavaju naše samopouzdanje i samopoštovanje i pomažu da se nosimo sa traumama i gubicima u životu. Komunikacija je lepak koji povezuje prijateljstva i stručnjaci kažu da postoji razlog zašto žene cvetaju u ovoj oblasti.

Međutim, stručnjaci komentarišu i da je ženama možda potrebno više razmene kada su u pitanju prijateljstva – postoji emocionalna nestalnost u povezanosti koju treba osvežiti, dok se čini da se muškarci toga drže bez potrebe za razgovorom i specifičnim povezivanjem. Što možda znači da muškarci imaju šta da nauče od žena, a da pritom zadrže muževne okvire koji su im potrebni.

Prednosti duboke prijateljske povazanosti su izvesne, sposobnost da ih koristimo prisutna je u svakome od nas. Pa, zašto više muškaraca ne koristi tu sposobnost i da li je to uopšte problem?

muska prijateljstva 1 Muška prijateljstva   po čemu se razlikuju od ženskih?

Pročitajte i ovo: Evo kako da razgovarate sa prijateljem kad znate da nešto nije u redu

Muška prijateljstva i povezivanje

Muška prijateljstva su u opadanju, pokazuju istraživanja nakon pandemije, a među muškarcima koji se bore sa mentalnim zdravljem, više je usamljenih. Pored zdravstvenih, faktor usamljenosti su i problemi sa zapošljavanjem, kao i sa pronalaženjem romantičnog partnera.

Iako su muška prijateljstva oduvek postojala, u prošlosti nije bilo prihvatljivo biti tako otvoren u vezi sa ovim aspektom, jer se on smatrao ženstvenim, a ne muževnim. U zapadnom društvu, kao i u mnogim drugim društvima, muškarcima je uvek bilo teže da traže pomoć i podršku, zbog ega i kulturnih normi i shvatanja da je muškarac koji govori o svojim problemima, slabić. U savremenom svetu se jesmo udaljili od tog stereotipa, ali još uvek nismo otišli dovoljno daleko. Deo promene je šire prihvatanje rodne fluidnosti i manja zabrinutost oko toga šta se smatra muškim, a šta ženskim ponašanjem – važnije je ono što se čini istinitim i što je najbolje za mentalno zdravlje i ravnotežu.

Otvorena komunikacija je sposobnost svih ljudi i stereotipno je reći da žene neguju zdravije odnose. Takođe je nepravedno tvrditi da muškarci nemaju veze koje ih ispunjavaju, čak i ako imaju samo jednog dobrog prijatelja, ili partnera sa kojim razgovaraju. Danas postoji mnogo praktičnih načina za negovanje prijateljstva – postoje mnoge grupe u kojima se mogu pronaći osobe sličnih interesovanja, a digitalni svet otvara bezbroj mogućnosti.

Nije teško pronaći prijatelje, a da li će se vaša muška prijateljstva razvijati i pružiti vam podršku, zavisi od napora koji uložite da ih negujete. Ako to znači da treba da budete ranjiviji, mekši, iskreniji i autentičniji, da bi se smanjila kognitivna disonanca i povećao nivo sreće, shvatite to kao razvojni izazov i odgovorite na njega.

Muška prijateljstva se bore u oblasti deljenja osećanja, ali jačanje komunikacionih veština može vam doneti više uspeha u ovoj oblasti, kao i brojne prednosti za emocionalno i mentalno zdravlje, koje prijateljstva obezbeđuju.

Pročitajte i ovo: Zašto nezavisni i samostalni ljudi stvaraju najbolja prijateljstva

Naslovna fotografija: unsplash.com

Đorđe Đoković

Comments