Prema Majers – Brigzovoj (Myers – Briggs) veoma zanimljivoj i pronicljivoj podeli ličnosti, postoji 16 tipova u kojima možemo da se prepoznamo. Debateri čine samo tri procenta stanovništva, što je potpuno dovoljno za ravnotežu – ne nazivaju ih samo u šali đavoljim advokatima. Poznajete li nekog debatera? Ili sami spadate u ove retko zanimljive osobe?

Mentalna borba – najbolja zabava

ENTP tipovi ličnosti, debateri, uživaju u procesu uništavanja argumenata i uverenja i to ne zbog neke koristi ili konkretnog cilja, nego iz čiste zabave. Mentalna borba im omogućava gimnastiku mozga, kakva godi njihovoj prirodi – oni koriste svoju obimnu bazu informacija, znanje i mentalne veštine bez ikakvog napora, spajaju nespojive ideje sa velikom ubedljivošću i dokazuju svoje tvrdnje.

muskarac 1 Izazovi sa kojima se sreću debateri (ENTP tipovi ličnosti)
Comments