Devedeset posto utiska koji ostavljate na druge odnosi se na ono čega možda uopšte niste svesni – kako zračite, šta govor vašeg tela poručuje, kako se predstavljate neverbalno. Samo deset posto otpada na ono što govorite, tako da izgleda, možete govoriti i jezikom koji niko ne razume, a ostaviti najpovoljniji mogući utisak, ili obrnuto, možete saopštavati otkrovenja Univerzuma i postići da svi pospavaju od dosade i da vam niko ne poveruje ni reč.

Dakle, vaš govor tela, neverbalni izraz, ono “nešto” čime zračite, ili ne zračite, odgovorni su za utisak. Ukoliko vam je stalo da budete zapaženi, shvaćeni ozbiljno, viđeni kao neko ko ima šta da kaže i zna šta radi, samopouzdanje i šarm treba da zrače iz vas, iz načina na koji se krećete, držanja vašeg tela, pogleda i osmeha.

Kako da poradite na tome?

Pre svega, osvestite i prihvatite to da su vaše telo i um povezani i da držanje tela odaje stanje uma i duha, jer je njime prožeto. Kad smo srećni i raspoloženi, pokreti su nam gipkiji i žustriji, krećemo se odvažnije, držimo se uspravno i lice nam je ozareno. Kad smo smoreni, neraspoloženi, brižni, tada se nekako smanjimo i povijemo, krećemo se sporije, lice nam je zamišljeno i bez osmeha.

Posmatrajte sebe – snimajte se dok sedite, govorite, krećete se i zatim gledajte sebe, kao da posmatrate nekog drugog. Proučite držanje svog tela i zapazite detalje govora svog tela:

Kakav položaj zauzimate kad sedite (da li se skupite i delujete defanzivno); kako stojite (jeste li povijeni, ili uspravni, da li vam ruke vise kao loše prišrafljene, ili prirodno i opušteno leže uz telo); kako se krećete, da li koračate gipko ili teško (skakućete po malo, ili vučete noge, hodate kao da zauzimate ogroman prostor i jedva manevrišete, ili nosite neki teret na leđima); da li puno gestikulirate i kako deluje ta gestikulacija (mašete nekontrolisano, kao da terate osicu, ili pravite živopisne i ljupke pokrete, pravite li nedovršene i suzdržane pokrete).

Comments