Dopadljive osobe imaju dobre ili bar korektne odnose sa svima oko sebe, ulivaju poverenje i zrače vedrinom. Omiljeni su na poslu, traženi u društvu, porodica se oslanja na njih, prijatelji im bezrezervno veruju. Skoro nikada se ni sa kim ne svađaju i ne sukobljavaju, a kad dođe do konfrontacije, oni barataju argumentima i spremni su na kompromis, ne nastoje da po svaku cenu nametnu svoj stav, već im je stalo da postignu razumevanje i pronađu rešenje. Da li su rođeni tako harizmatični i privlačni, ili je ove veštine moguće savladati? Stručnjaci tvrde da se dopadljivost može izgraditi, radom na sebi u oblasti međuljudskih odnosa i izdvajaju navike dopadljivih ljudi, na koje treba da obratiš pažnju i uvedeš ih u praksu.

Dopadljivi ljudi postavljaju puno pitanja

Pitanja spadaju u veštinu slušanja. Kad stvarno slušaš sagovornika (umesto da misliš na to šta ćeš mu odgovoriti, ili se fokusiraš na njegovu boju glasa i način izlaganja) uvek imaš pitanja. Nešto treba pojasniti, nešto treba dublje analizirati ili preciznije izložiti, a tvoja pitanja su znak da pažljivo slušaš. I ne samo to – nego i da si zainteresovan i u potpunosti uključen. Ljudi veoma poštuju one koji umeju da slušaju i da im pomognu svojim pitanjima da se izraze jasnije i preciznije. Svako je osetljiv na pažnju i podršku – vežbaj svoju sposobnost da ih svakome pružiš.

prijateljstvo 3 Navike ljudi koji su popularni u društvu (1. deo)
Comments