Svi imamo u sećanju jednog od onih učitelja, nastavnika i profesora koji su na nas ostavili najveći utisak, koje smo voleli i poštovali i koji su možda uticali i na to da odaberemo svoj životni put. Ako se bavite pedagoškim radom, želite da budete jedan od njih – onaj koga će generacije pamtiti i pominjati ga rado, sa ljubavlju i dubokim poštovanjem. Ovo su odlike dobrih nastavnika i pedagoga, koje se ne tiču samo profesionalnog usavršavanja, nego i ličnih osobina i prihvatanja ogromne odgovornosti koju taj poziv nosi.

Pisanje priprema

Svi dobri predavači pišu pripreme za svoje časove, makar to bile samo skice i smernice kojih će se pridržavati. Takođe, oni predaju “iz glave” a svi dobro znamo razliku između predavača koji sedi i čita (iz svoje sveske ili iz udžbenika) i onog koji šeta po učionici, obraća se svakom učeniku, izlaže jasno i povremeno dodatno objašnjava i podstiče učenike da postavljaju pitanja. Kada pripremate čas, setite se čime su vam držali pažnju najbolji predavači, kada ste vi bili učenik, budite kreativni i učinite dosadne stvari pristupačnim i zanimljivim, a komplikovane jednostavnim irazumljivim.

Komunikacija sa učenicima

Na zanimljivom času, svi učenici se osećaju uključeno. Predavač nastoji da povremeno gleda u svakog učenika i tako svi imaju osećaj da im se nastavnik lično obraća. Podstaknite učenike da postavljaju pitanja – ako oni i ne znaju šta im nije jasno (najčešći slučaj), pitajte ih “da li vam je jasno ovo” ili “šta je najteže i najnerazumljivije” i razvijte sa njima razgovor i diskusiju. U svakom odeljenju ima onih koji se drže po strani, ali i onih koji su otvoreni za interakciju i komunikaciju – povežite ove otvorenije i radoznalije sa onima koji su povučeni, oformite timove za podršku i saradnju, pokažite da vam je stalo da svi budu uključeni prema svojim sposobnostima.

Comments