Emotivna inteligencija je u savremenom svetu priznata kao vodeći faktor u međuljudskom odnosima, pre svega u poslovnom svetu koji je prepoznao vrednost ličnih odnosa i shvatio profesionalnost kao uspostavljanje pouzdanih veza – poverenja, mudrog rešavanja konflikata, motivacije i lične satisfakcije. Poslovni ljudi pohađaju seminare i treninge da osveste i neguju emotivnu inteligenciju, zarad uspešnih poslovnih odnosa. Ovo su stvari u kojima emotivno inteligentni ljudi postavljaju granice i ne dozvoljavaju ih, ni sebi ni drugima.

Ne dozvoljavaju da njihova osećanja budu maskirana i ignorisana

Emotivno inteligentni ljudi su samosvesni – oni znaju šta osećaju i koliko je važno da zaista prožive sva svoja osećanja, tugu, bol, ljutnju, frustraciju, bes, uzbuđenje, radost, blaženstvo, zbunjenost… Umesto da maskiraju svoje emocije, ili da se trude da pokažu kako je sve u redu kad im nije dobro i kad se bore sa nečim, emotivno inteligentne osobe pokazuju kako se osećaju i ništa ne potiskuju.

Ne dozvoljavaju drugima da određuju njihov osećaj vrednosti

Oni sami određuju svoju vrednost, prema svojim ličnim merilima i ne dozvoljavaju da tuđa osuda i tuđa percepcija utiču na njih. Takođe, svesni su da postoje različiti sistemi vrednosti i u stanju su da ih poštuju – zauzvrat, traže da drugi poštuju njihove vrednosti.

blog 21 Stvari koje emotivno inteligentni ljudi ne dozvoljavaju
Comments