Kad pomislite na svoje potrebe, šta je ono što vam prvo pada na pamet? Verovatno nešto vrlo bazično, kao hrana ili san. Svi ljudi imaju iste bazične potrebe, koje su prilično jednostavne. Ali, čak su i one kompleksnije, u suštini, vrlo jednostavne.

Teorija ličnosti Abrahama Maslova, američkog psihologa i mislioca, sredinom prošlog veka iznela je hijerarhiju urođenih nivoa potreba, zasnovanih na ljudskoj motivaciji – kad je jedan nivo zadovoljen, prelazimo na sledeći.

Na primer, prvi nivo uključuje potrebe opstanka – motivisani smo da ispunimo ove potrebe da bismo preživeli i one moraju biti ispunjene, pre nego što počnemo da tražimo sigurnost, ljubav i sve ostalo.

Maslovljeva hijerarhija potreba i lični razvoj

Potrebe deficita

Maslovljeva hijerarhija potreba funkcioniše kao piramida – prvi nivo je na dnu i mora biti ispunjen da bi se prešlo na sledeći nivo. Bazu piramide čine bazične potrebe za preživljavanjem, kao što su hrana, sklonište, san, odeća, seks.

U drugi nivo uključene su potrebe vezane za bezbednost, kao što su zdravlje, porodica, imovina, osećanje sigurnosti (sloboda od opasnosti).

Ako prvi nivo potreba nije zadovoljen, bićemo preokupirani njihovim ispunjavanjem – bez hrane, skloništa, sna, nećemo moći da pređemo na drugi nivo ispunjavanja osećanja sigurnosti i bezbednosti.

Kada su potrebe nedostatka, ili „D potrebe“ zadovoljene (prva dva nivoa) možemo početi da negujemo potrebe rasta, odnosno, bića, označene kao „B potrebe“.

Maslovljeva hijerarhija potreba 2 Ispunjenje potreba i lični razvoj – Maslovljeva hijerarhija potreba

Sako i pantalone: Dan John Ušće, Lokacija: Pura Vida

Pročitajte i ovo: Otkrij kako sabotiraš svoj lični razvoj, a da to i ne znaš

Potrebe rasta

Rastu i razvoju stremimo kroz ljubav i pripadnost, što uključuje prijateljstva, porodicu, intimnost i osećanje povezanosti – potreba za pripadnošću predstavlja treći nivo piramide potreba. Sledeći nivo je samopouzdanje i samopoštovanje, postignuće i poštovanje drugih, dok je samoaktuelizacija (kreativnost, moralnost, spontanost, prihvatanje bez predrasuda) vrh piramide. Samoostvarenje doživljavamo kada ostvarimo svoj puni potencijal i kada su sve naše potrebe zadovoljene.

Hijerarhija potreba sugeriše da ne možemo preći na sledeći nivo, dok prethodni nije ispunjen – Maslov je takvu postavku napravio osmišljavajući svoju teoriju ličnosti, ali je kasnije korigovao, uviđajući da jedan nivo potreba ne mora biti sto posto zadovoljen, odnosno, da je dovoljno da ispunimo većinu potreba sa jednog nivoa, da bismo rasli i napredovali, kao i da je moguće kretanje napred-nazad kroz sve različite nivoe potreba, na putu ka samoaktuelizaciji.

Kako psiholozi koriste hijerarhiju potreba

Maslovljeva hijerarhija potreba je model koji psiholozi danas često koriste da bi bolje razumeli svoje klijente, njihove želje, motive, ciljeve i iskustva, kako bi ih osnažili da zadovolje svoje potrebe i razumeju korake koje će morati da preduzmu, da bi ostvarili svoj puni potencijal.

Put ispunjenja potreba nije linearan i bazične potrebe se mogu pojaviti i omesti nas u samoaktuelizaciji – na primer, ako nam se zdravlje pogorša, to je pitanje kojim ćemo morati temeljno da se pozabavimo, da bismo nastavili ka samoostvarenju i pokazali svoj pun obim veština i sposobnosti.

Identifikovanje potrebe

Mnogi od nas imaju ispunjene osnovne uslove koji obezbeđuju preživljavanje i omogućavaju rast. Međutim, najveći broj ljudi se bori na nivou ljubavi i pripadanja i na nivou samopouzdanja i samopoštovanja – to su oblasti u kojima se zaglavljujemo na putu ka samoaktuelizaciji, odnosno, koje nas vraćaju i zahtevaju da identifikujemo potrebe koje nismo ostvarili i da pokušamo da ih ostvarimo. Na primer, borba na nivou samopouzdanja možda dovodi do problema u karijeri i u formiranju zdravih i stabilnih odnosa, pa je potrebno da identifikujete potrebu da osnažite svoje samopouzdanje i samopoštovanje, a ispunjenje tog nivoa može delovati u dva pravca – ka prethodnom nivou potreba (pripadnost i ljubav) i ka sledećem (samoaktuelizacija). Ili je možda potrebno da promenite posao, ili napustite toksičan odnos, kako biste svoju potrebu za pripadnošću ostvarili negde drugde.

Postoje brojne situacije u kojima identifikacija vaših potreba može dovesti do promena koje će na svim nivoima potreba poboljšati vaš život. Veće samopouzdanje može uticati na povećanje odgovornosti prema svom zdravlju i osnažiti bazu piramide potreba, dok vam istovremeno omogućava da se oslobodite sputavajućih uverenja i predrasuda na najvišem nivou rasta. Vaše različite potrebe su u interakciji, kreću se kroz celu piramidu, utiču jedne na druge i proizvode različite posledice.

Ispitajte svoju piramidu potreba, da biste shvatili šta vam nedostaje i da bi odatle odredili najbolji način da ispunite svoje potrebe i dođete do mesta na kome u svom životu želite i treba da budete.

Pročitajte i ovo: Zašto žena ima najbitniju ulogu u ličnom razvoju muškarca

Naslovna fotografija: WANNABE Media

Đorđe Đoković

Comments