Ženski princip (jin) je razvojni, stvaralački, on prihvata, čuva, neguje, daje, saoseća, inspiriše i pokreće. Muškarcu je neophodno da ga integriše unutar sebe, kroz odnos sa ženom koja mu u određenom momentu razvoja pruža ono što mu je potrebno. Tip anime, oličen u ženi koja ga privlači govori o njegovom unutrašnjem stepenu razvoja svesti, dok se žena, ogledajući se u potrebama muškarca, suočava sa svojom muškom energijom, sa stepenom razvoja, odnosno integrisanosti svog janga, onog koji se bori, donosi impulsivne odluke, upravlja i kontroliše.

Anima, arhetipska slika žene, najbitnija je u duhovnom razvoju muškarca, ona ga vodi – žena kao arhetipska slika u muškarcu predstavlja njegove nivoe razvoja – od člana čopora i mase, onog koji se poistovećuje sa nacionalnošću i religijom, do onog koji pronalazi sebe kao individuu na putu samoostvarenja.

žena Zašto žena ima najbitniju ulogu u ličnom razvoju muškarca

Eva

Eva oličava majku, biološku, kao i ideju majke, one koja pruža sigurnost i ljubav i predstavlja sve što je instiktivno, čulno, prvobitno, sirovo i primitivno. Muškarac pod uticajem anime oličene u Evi, zavistan je od žena – on je pretežno alfa tip muškarca, koji se oslanja na to da se žene staraju o njemu i njegovim potrebama, dok on vodi svoju borbu za opstanak i prestiž u muškom svetu.

Helena (personifikacija Jelene Trojanske)

Drugi tip anime, drugi nivo i razvojna faza, oličen je u Heleni, Jeleni. Ona predstavlja kolektivnu mušku zamisao ženske erotike, idealizovana je i romantična, putena i seksualno privlačna – ona koju treba osvojiti i pridobiti. Pod njenim uticajem, muškarac je zaljubljen u sve žene sveta, odnosno u sopstvenu ideju o ženstvenosti i seksualnosti i veliki je zavodnik, poput Don Žuana (kome neke analize pripisuju narcizam, projektovan na ženski svet – u svakoj ženi voleo je sebe samog i zato je i bio tako uspešan zavodnik).

Comments