Ne stavljate ništa u džepove

U džepovima eventualno mogu da se nalaze maramice i ključevi. Zaista je neugledno kada su nabudženi i iz njih viri mobilni, novčanik, dokumenta ili neki glomazan predmet. Gospodin svoj novac i lične predmete drži u torbi. Eventualno ove predmete stavite u vaš sako ili džepove od kaputa.

odelo2 Pravila koja treba da poštujete kada oblačite odelo