2/3

Biti snažan, ne znači biti sam protiv svih

Snažni ljudi su sposobni da se oslone sami na sebe, kao i da drugima pruže oslonac, ali oni ne smatraju da su dužni da uvek budu oslonac i ne misle da je njihova snaga neiscrpna. Pošto su povezani sa svojim osećanjima i poseduju fleksibilnost, shvatiće kada su na izmaku snaga, odnosno, kada problemi sa kojima se suočavaju nadilaze njihovo iskustvo, znanje i snagu i potražiće pomoć koja im je potrebna. To je možda stručna pomoć (u bilo kojoj oblasti), pomoć partnera, prijatelja, porodice, kolega… Mentalna snaga se čuva i razvija oslanjanjem na druge ljude, jednako kao i pružanjem oslonca, kada je to drugima potrebno.

pexels photo 105448 Šta (ni)je mentalna snaga i kako da je razviješ

Editors choice