Kompanija Erbas polako realizuje jedan od najznačajnijih projekata u oblasti avionskog saobraćaja za koji se ne može sa sigurnošću tvrditi da li je san ili java.  Ova kompanija je patentirala model aviona koji će putovati  izuzetno velikom brzinom. Primera radi, kako bi se dočarala brzina kojom će avion da leti dovoljno je reći da bi putovanje od Evrope do SAD-a moglo uskoro da traje samo jedan sat. Dobro ste pročitali, samo jedan sat ili 60 minuta, ako vam je tako draže! Da biste uporedili reći ćemo vam da putovanje između Londona i Njujorka trenutno traje sedam sati.

erbas avion San ili java: Od Amerike do Evrope za samo jedan sat
Comments