Nikome nije lako da donosi odluke – odgovornost, neizvesnost, strpnja od ishoda – a ipak, svi to svakodnevno činimo. Ponekad nas muče i male odluke, koje svakodnevno donosimo, a najveći stres predstavljaju one krupne, koje će uticati na tok našeg života i najčešće i na živote naših najbližih. Nastojeći da, osim filozofskih načela, postave i načela praktičnog življenja, veliki umovi su se oduvek bavili pitanjima sa kojima se svaki pojedinac u svom životu suočava. Tako je Rene Dekart, francuski filozof, matematičar i naučnik, začetnik racionalizma sa početka 17. veka, postavio načelo četiri važna pitanja, na koje treba da pronađemo odogovore, da bismo lakše doneli neku odluku. Ovo načelo je poznato kao Dekartov kvadrat, pa zato uzmite olovku i papir i nacrtajte ga – podelite kvadrat u četiri manja kvadrata i u svaki redom upišite pitanja:

Šta će biti ako se to dogodi (šta ću dobiti u toj situaciji)? – levi gornji ugao kvadrata.

Šta će biti, ako se to uopšte ne dogodi (da li će se stvari promeniti, ili ostati iste, koje su prednosti te situacije, u kojoj niste učinili ništa)? – desni gornji ugao.

Šta se neće desiti, ako se događaj odigra (slabosti i greške koje mogu da proisteknu iz naše akcije) – donji levi ugao.

Šta se neće desiti, ako se to ne dogodi (slabosti i greške koje mogu da proisteknu iz našeg nedelovanja) – donji desni ugao.

Comments