Krutost i bezosećajnost

Suprotan odbrambeni mehanizam tumači napete i teške životne situacije kao neprijatelje koji žele da ga ugroze, poremete mu san i spokojstvo i nateraju ga na akciju za koju nije spreman. Osobe sa ovakvim mehanizamom okolina često percepira kao neverovatno smirene “kulere” koje “boli uvo za sve”. Zapravo je potrebno poisključivati mnoge senzore da bi neko ostao flegmatičan u teškoj situaciji, a njih nije moguće isključiti, već prigušiti navikom potiskivanja i obezvređivanja važnosti neprijatnih i stresnih situacija. Flegmatici se zapravo “jedu u sebi” a da toga i nisu svesni, jer su navikli da se povlače, kao da ih ne zanima ono što se dešava i kao da nepredvidive bujice života mogu da prođu pored njih i da ih ne okrznu. Ovaj menanizam nije selektivan, pa će tako flegmatici biti delimično isključeni i za životne radosti i uzbuđenja, jer su i pozitivne stvari stresne, ukoliko uzburkavaju emocije.

Od čega zavisi KAKO reagujete na stres 3 Od čega zavisi KAKO reagujete na stres
Comments