Zdrava distanca od osećanja

Da bismo mogli da preispitujmo osećanja i da ih procenjujemo, potrebno je da imamo distancu – a to je ono što se vežba i uči putem razvijanja svesti i samosvesti. Možda ne možemo napraviti distancu u trenutku kad nas osećanja preplavljuju, ali možemo kasnije, kad se tenzija spusti, razumevajući da ne treba da se poistovećujemo sa svojim osećanjima i da upadamo u dramu zbog preteranog uživljavanja.

Posmatrajte sebe sa distance, kao da gledate drugu osobu i vežbajte to svakodnevno. Iskoristite svaku situaciju da svoje emocije pogledate iz šire perspektive i da ih preispitate.

Razvijanje socijalnih veština

Za mnoge ciljeve potrebno je da se udružimo sa drugima, da dopremo do njih i povežemo se. Emocionalno pismena osoba zna kako da pristupi drugima, kako da se sporazume, da uvaži različite vrednosti i stavove, kako da motiviše druge, a to su upravo socijalne veštine, koje treba da vežbate i upražnjavate. Emocionalno opismenjavanje znači razvijanje komunikacije, pregovaranje u konfliktnim situacijama, posmatranje nekog problema iz različitih uglova i iz šire perspektive.

Istraživanja o stepenu emocionalne inteligencije

Istraživanja su pokazala da najviši nivo emocionalne inteligencije imaju stanovnici Filipina i Salvadora, a najniži Rusi, Belorusi, Litvanci i Singapurci. Istraživanja su sprovedena i u oblastima brojnih profesija, pa je utvrđeno da najviše emotivno pismenih ima među psiholozima, psihijatrima, socijalnim radnicima, menadžerima i prodavcima.

Naslovna fotografija: instagram.com/nohow

Brankica Milošević

Comments