Vaša prilagodljivost i sposobnost da izađete u susret potrebama partnerke, da proširite svoje granice, a da ne narušite njene, da doživite i prihvatite tu različitost, čini vas dobrim ljubavnikom. I s obzirom, kao i bez obzira na sve razlike u potrebama i doživljajima, postoje standardi, koje treba da ispunjavate da bi svaka (različita) partnerka u vama prepoznala dobrog ljubavnika.

Praktikujte seks samo sa osobama koje su vam simpatične i drage

To zapravo znači da u osobi koja vas privlači seksualno, treba da vidite i osobu, ličnost, autentičnost. Jer ako imate seks samo sa njenim telom, taj nedostatak povezanosti nećete moći da nadoknadite nikakvom tehnikom. Dakle, ona treba da vam se sviđa – da ispunjava neke vaše standarde o tome kakve kvalitete treba da ima osoba sa kojom ćete imati seks. Ako ne cenite ono što u njoj vidite, bez obzira što cenite njenu jaku peticu, nećete ostaviti ništa bolji utisak od svih prosečnih tipova koji su se ložili na njene grudi, sa kojima je već imala posla. Ali ako vam se ona dopada, primećujete njen duh, šarm, inteligenciju – to su osobine koje se računaju i u krevetu i koje će nadoknaditi manjak oblina, ili učiniti da vam višak oblina bude sasvim prijatan i privlačan. Ključ je u tome da i sa nekim sa kim prvi put imate seks (a možda i poslednji) zapravo možete voditi ljubav, a to znači, uspostaviti telesnu i energetsku komunikaciju, nežnost, simpatiju, toplinu, strast i razmenu mnogo dubljih senzacija nego što pruža površan seks sa nekim ko vas uopšte ne zanima.

seks 1 Standardi koje ispunjavaju DOBRI ljubavnici
Comments